Thế giới bạc đạn mạn đàn

MẠN ĐÀM. Thegioibacdan

-NỀN GIÁO DỤC" ! Nó không hề giản đơn như ta thường nghĩ  anh này giỏi anh kia giỏi ,ồng này giàu ông kia giàu , hay da giả trên truyền Thông hàng ngày văn hoá này văn hoá kia , anh này đạt được thành tích này thành tích nọ , cháu này đạt giải này đạt giải kia ! Nếu là nền giáo dục đó thì giống như một bãi đất hoang loài cây nào mạnh thì khoe được hương được sắc , Nó không phải là một nền giáo dục thực thụ !

                 **Bạc Đạn***

-Một nền "Giáo Dục"thực sự  nó PHẢI " tạo ra văn hoá của một dân tộc, văn minh của một xã hội ,nền tảng của học thức, của khoa học & kinh tế ,tính nhân văn trong từng con người,làm thay đổi một quốc gia dù là quốc gia nhỏ bé nhất.

*Một nền giáo dục hoàn thiện = quốc gia tốt.

*Một nền giáo dục tốt =quốc gia mạnh.

*Một nền giáo dục mạnh = quốc gia hùng cường.

*Một nền giáo dục hùng cường = quốc gia siêu cường.

( thế mới thấy nhìn vào nền giáo dục thì ta biết mình đang ở đâu )

Thegioibacdan.com                   

                                                       SON HO

  

 

Quảng cáo