NUTR 305 SKF

NUTR 305 SKF

MASP: NUTR305-SK

Giá bán: Liên hệ
Thông số kĩ thuật
D d B
62 25 25

 

SKF-France or ITALI

Loại cam follower ổ bi với trục định hướng 

Bình luận về sản phẩm

Quảng cáo